blog-banner.png

Sponge-Jet Blog Nederlands

blog-img2-960x376.png

Sponge-Jet is een belangrijk onderdeel van het nieuwe “duurzame inbedrijfstellingsproces”

Sponge Media™-composietschuurmiddelen zijn kortgeleden beproefd om te helpen zuinig om te gaan met kostbare grondstoffen in wat het eerste duurzame inbedrijfstellingsproject in de olie- en gassector wordt genoemd. De resultaten hadden niet positiever kunnen zijn. De kern van deze duurzame oplossing omvat composietschuurmiddelen en een innovatief Pipeline Inspection Gadget (of PIG)-systeem, die, na veldproeven, werden gebruikt in twee installaties voor atmosferische distillatie (atmospheric distillation units of ADU's) bij de Braziliaanse Petrobras Refinaria Abreu de Lima, ook wel Refinaria do Nordeste (RNEST) genoemd. Het doel van het duurzame inbedrijfstellingsproces was te besparen op water dat normaal wordt gebruikt voor het schoonmaken en testen van het leidingnetwerk dat is aangesloten op de ADU's, hoewel er ook andere voordelen waren.

DSC03330.jpgBij het nieuwe duurzame inbedrijfstellingsproces werden er stappen geëlimineerd in verband met waterconditionering en -behandeling. De traditionele chemische waterzuiveringswerkzaamheden bij inbedrijfstellingsprojecten zouden normaal zeven stappen vereisen: (1) waterconditionering, (2) waterspoeling, (3) chemische spoeling, (4) drogen, (5) leidingbehandeling, (6) waterbehandeling en (7) opslag/afvoer. Schuurstralen met Sponge Media™ vereist echter slechts drie stappen: (1) stralen van de binnenkant van leidingen, (2) gebruik van de PIG en het passiveringsmiddel, en (3) tijdelijke waterbehandeling en -recycling. Duurzame inbedrijfstelling maakte ook reiniging en voorbereiding van leidingen mogelijk tijdens bepaalde constructie- en assemblagewerkzaamheden, evenals vóór mechanische voltooiing van de pijpleiding. Deze vrijheid bij het verloop van de werkzaamheden maakt in totaal een snellere en efficiëntere voltooiing van projecten mogelijk.

Bij een traditionele methode om dit project te voltooien zou er meer dan 30 miljoen liter (7,9 miljoen gallon) per installatie voor atmosferische distillatie zijn gebruikt. Uit de resultaten van RNEST’s ADU 11 en ADU 12 bleek echter dat er voor duurzame inbedrijfstelling bij RNEST slechts 300.000 liter (79.000 gallon) herbruikbaar water per installatie is gebruikt. Naast de waterbesparing zorgde duurzame inbedrijfstelling bij RNEST ook voor een aanzienlijke verlaging van de benodigde tijd en kosten, van $ 6,9 miljoen tot $ 3,8 miljoen – een besparing van 45%. Projectmanagers zien de positieve resultaten op milieu- en economisch gebied van duurzame inbedrijfstelling en proberen nu het nieuwe proces ook te gebruiken voor offshoretoepassingen.

Om meer over dit witboek, dat is gepubliceerd door OTC Asia, te lezen klikt u hier.

Of, als u betrokken bent bij een project dat schuurstralen vereist, en zoekt naar een meer milieuvriendelijke en duurzame methode om het werk te voltooien, neem dan vandaag nog contact op met Sponge-Jet voor meer informatie over onze schone, droge, stofarme herbruikbare schuurmiddelen en de gepatenteerde voordelen daarvan.

Categories

Recent Posts

Sign up for our blog.